ZHP to jedno z największych związków w Polsce, który liczy około 100 tysięcy członków. Najprościej rzecz ujmując, jest to organizacja wychowawcza dla młodzieży i dzieci.

Celem Związku Harcerstwa Polskiego jest wspierania wychowania młodych ludzi i tworzenie im warunków do wszechstronnego rozwoju. O czym warto wiedzieć? Jak działa ZHP? Czego uczy młodych harcerzy i harcerki?

Związek Harcerstwa Polskiego

To patriotyczne stowarzyszenie, które należy do świata ruchy skautowego. Organizacja jest otwarta dla każdego i apolityczna. Nie zapominajmy o kształtowaniu postaw i charakterów młodzieży i dzieci. Organizacja wspiera wychowanie, zgodnie z wartościami harcerskimi. Najważniejsze w tym wypadku są:

  • przyjaźń,
  • braterstwo,
  • patriotyzm,
  • służba,
  • wiara,
  • sprawiedliwość,
  • pokój,
  • wolność.

Co ciekawe, te wartości są zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha, jak i w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Te cechy tworzą kodeks postępowania i kształtują styl życia uczestników ruchu harcerskiego.

Wsparcie wychowania

Wartości tradycyjne i uniwersalne są uwzględniane w nowoczesnych programach, które wiążą się z działaniem gromad i drużyn. Ważne jest to, że kwestie te są zgodne z potrzebami i zainteresowaniami młodych ludzi. Instruktorzy harcerscy stosują w pracy wychowawczej ciekawą metodę. Polega ona na realizowaniu zadań w małych grupach i nauce w działaniu. Taka metoda odznacza się dobrowolnością, pozytywnością, naturalnością i indywidualnością.

Harcerstwo dla wielu młodych ludzi jest stylem życia. Obozy harcerskie kształtują charakter i uczą dziecko, jak radzić sobie w każdej sytuacji. W tym miejscu nawiązywane są przyjaźnie na całe życie.