Pozostałe
Czy osoba niepełnoletnia może pracować? Jakie są przepisy?

Przepisy dotyczące możliwości zatrudniania osób młodocianych, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18. roku życia