Tradycje i zwyczaje harcerskie to symbole tej wyjątkowej aktywności. Do harcerstwa wstępują nawet dzieci kilkuletnie, ucząc się obcowania z przyrodą i samodzielności. Harcerstwo jest dobrym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku.

Nie bez znaczenia są tradycje, jakie powinniśmy znać. Jakie zwyczaje są najbardziej kojarzone z harcerzami? O czym trzeba wiedzieć? 

Ognisko

Wiele tradycji wiąże się z ogniskiem. Niezwykle ważne jest jego rozpalanie. To zadanie dla komendanta obozu lub drużynowego. Po tej czynności mianowany jest strażnik ognia – to zaszczytna funkcja. Taka osoba dba o to, aby ognisko płonęło jasnym płomieniem.

Niekiedy pozostaje ona przy ognisku nawet wtedy, gdy wszyscy już się rozeszli. Nieodzownym elementem jest tutaj gawęda. Drużyny mają swoje ulubione piosenki, którymi wiążą krąg i żegnają się. Niektóre drużyny mają też inne zwyczaje ogniskowe, np. palenie żarów.

Krąg i dzień myśli braterskiej

W tym wypadku krąg jest symbolem przyjaźni, braterstwa i jedności uczestników. Jest on zawiązywana za pomocą splecenia dłoni, przekazując uścisk z ręki do ręki. Powraca on do pierwszej osoby, czyli drużynowego lub komendanta. Inne osoby pozostawiają otwarty krąg, aby wskazać, że w harcerstwie jest miejsce dla każdego.

Kolejna tradycja o dzień myśli braterskiej. Ten zwyczaj ma już ponad siedemdziesiąt lat. Od roku 1995 harcerze i harcerki uczestniczą w tzw. akcji Grosik. Każdy wpłaca określoną sumę na specjalny fundusz, a cała kwota jest przeznaczana na pożyteczny cel. Dzień myśli braterskiej wiąże się ze skierowaniem pozytywnych myśli w stronę innych ludzi, którzy także cenią harcerstwo.