Każde dziecko potrzebuje wzorów do naśladowania, aby rozwijać zainteresowania, zdobywać nowe umiejętności, czy pogłębiać wiedzę.

W młodym wieku jesteśmy bardziej podatni na wpływy, dlatego warto czerpać autorytety ze sprawdzonych i wartościowych źródeł. Jednym z nich jest harcerstwo, które pomaga w wychowaniu dziecka. Ten tradycyjny ruch społeczny i pedagogiczny promuje ponadczasowe i trwałe wartości, takie jak – samodoskonalenie, braterstwo oraz poczucie wspólnoty. Jak oddziałuje to na najmłodszych?

Tradycje harcerskie jako sposób na kształtowanie osobowości

W harcerstwie istnieją określone struktury, zasady i symbole, dzięki którym dziecko może nauczyć się obowiązkowości, sumienności i przestrzegania pewnych reguł. Głównym założeniem tego ruchu jest służba, czyli czynna postawa oraz pozytywne postrzeganie świata i drugiej osoby, a także chęć niesienia pomocy.

Ważne jest również kształtowanie braterstwa, czyli przyjaźni i więzi z innymi. Harcerstwo uczy również rozwijania swojej osobowości, pracy nad własnymi słabościami, czy zdobywania nowych umiejętności.

Do najważniejszych tradycji tego ruchu, które mają znaczący wpływ na rozwój charakteru, zaliczają się:

  • przyrzeczenie harcerskie
  • prawo harcerskie
  • pozdrowienia harcerskie
  • ognisko harcerskie
  • piosenki harcerskie
  • gawęda
  • węzełek na huście
  • nadawanie imion drużynom

Elementy te wpisują się w głoszone przez harcerstwo, hasła służby, braterstwa oraz samodoskonalenia. Dzięki wspólnemu rozpalaniu ogniska, śpiewaniu piosenek, czy opowiadaniu gawęd, dzieci mogą poczuć więź i przynależność do grupy, a także rozwijać praktyczne umiejętności.

Przestrzeganie praw harcerskich lub składanie przyrzeczeń, uczy od najmłodszych lat obowiązkowości i prawdomówności. Harcerstwo zatem kształtuje i buduje charakter.