News

Regulamin VIII Harcerskiej Olimpiady Sportowej

2014-03-04 20:38:48
1) ORGANIZATOR: - Komenda Hufca ZHP w Rudzie Śląskiej - I RMSZHiZ „PRIMA” IMPREZA REALIZOWANA I DOFINANSOWYWANA Z URZĘDU MIASTA RUDA ŚLĄSKA W RAMACH ZADANIA "Organizacja imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w różnych dyscyplinach sportu także w ramach sportu osób niepełnosprawnych posiadających istotne znaczenie merytoryczne i promocyjne dla miasta Ruda Śląska."

- 2 RGDH im. Władysława Jagiełły - 13 RDH - 90 RŚGDH INDIANIE im hm. Jerzego Lisa - 101 RSDW Rose’s Team 2) TERMIN: 11-13 Kwietnia 2014r. 3) MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 15 w Rudzie Śląskiej, rozgrywki sportowe i noclegi w obiektach szkoły. 4) CELE: - propagowanie, idei sportu, - rozpowszechnianie zasad fairplay wśród dzieci i młodzieży z terenu Rudy Śląskiej, - zagospodarowanie wolnego czasu zgodnie z duchem sportowej rywalizacji. - integracja hufca 5) UCZESTNICY: Zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy i instruktorzy Hufca ZHP Ruda Śląska z opłaconymi składkami harcerskimi 6) KATEGORIE WIEKOWE: I „dzieci” z pierwszej klasy i młodsi (dzieci, które rozpoczęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013-2014 jako 6 latkowie rocznik 2007 i młodsi) konkurencje indywidualne II „młodzik” z klas 1-4 SP (możliwy udział dzieci młodszych w tej grupie) III „junior” z klas 5 SP – 2 gimnazjum IV „senior” z klas 3 klasy gimnazjum wzwyż Kategorie wiekowe mogą ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszeń. 7) KOSZT: 20,00 zł od uczestnika, płatne w Komendzie hufca do 31 marca (obiad w sobotę, napoje, materiały programowe, sprzęt sportowy oraz , ciekawe nagrody) 8) ZGŁOSZENIA: Do dnia 31.03.2014r. osobiście u hm. Marcina Różyckiego lub elektronicznie na adres marcin.rozycki1@wp.pl W kategorii „dzieci”, „młodzik” stanowią jedną kategorię z podziałem na młodszych i starszych żeby najmłodsze dzieci nie musiały konkurować z tymi starszymi. Każda drużyna może występować indywidualnie. Istnieje możliwość łączenie gromad w jedna drużynę max z trzech gromad lub drużyn do 30 osób max. W tej kategorii konkurencje indywidualne będą rozegrane osobno zarówno w kategorii „Dzieci” jak i „Junior” a punkty zdobyte będą sumowane. W kategorii „junior” możliwe jest łączenie się drużyn, maksymalnie trzech harcerskich w jedną drużynę. Konieczne jest podanie w zgłoszeniu, jakie drużyny się połączyły i pod jaką nazwą będą występować. Zabronione jest łączenia drużyn należących do szczepu z drużynami z poza szczepu.(uwaga łączenie się drużyn obowiązuje przez całą olimpiadę a nie tylko na daną konkurencję) W kategorii „senior” możliwe jest łączenie się poszczególnych środowisk drużyn. Maksymalna ilość członków drużyny 30 osób. Zabronione jest łączenie drużyn należących do szczepu z drużynami z poza szczepu. Każde drużyna może zgłosić dwie drużyny do gier zespołowych i sztafety oraz nieograniczoną liczbę uczestników do gier indywidualnych. Do sztafety należy wystawić 8 osobową reprezentację. Na biwaku zostaną przeprowadzone rozgrywki następujących gier: Kategoria „dzieci”,”młodzik” - Turniej „dwóch ogni” - Turniej „5 podań” - Turniej „Kanadyjek” - Biegi na 60 m - Zawody „rzut piłką palantową” - Turniej „wyścigi rzędów” - Zawody „skok w dal” - Zawody „przeciąganie liny” - Sztafeta szybkościowa sprawnościowa, -.Turniej piłki nożnej JUNIOR - Turniej unihokeja - Turniej „dwóch ogni” - Turniej „piłki nożnej ” - Turniej „Kanadyjek” - Biegi na 100 m - Zawody „rzut piłką palantową” - Turniej „wyścigi rzędów” - Zawody „skok w dal” - Zawody „przeciąganie liny” - Zawody „pchnięcie/rzut kulą” - Sztafeta szybkościowa sprawnościowa, SENIOR - Turniej unihokeja - Turniej „piłki nożnej ” - Turniej „koszykówki” - Biegi na 1000 m - Zawody „rzut piłką palantową” - Turniej „wyścigi rzędów” - Zawody „skok w dal” Zawody „przeciąganie liny” Zawody „pchnięcie/rzut kulą” Sztafeta szybkościowa sprawnościowa, Istnieje możliwość rozegrania dodatkowych konkurencji Uczestnicy muszą posiadać strój sportowy także na uczestnictwo w zawodach organizowanych na obiektach otwartych (obowiązkowo obuwie zastępcze), powinni mieć mundur harcerski, prowiant na dwie kolacje i dwa śniadania. Punktacja do ogólnej klasyfikacji Olimpiady Sportowej Pięć pierwszych miejsc w każdej konkurencji będzie punktowanych: I miejsce- 8 pkt, II miejsce- 6 pkt III miejsce- 4 pkt. IV miejsce – 2 pkt V miejsce – 1 pkt Drużyna, który we wszystkich dyscyplinach zdobędzie największą ilość punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzyma tytuł Najlepszej Sportowej Drużyny Hufca i „Puchar Komendanta Hufca”. W biwaku mogą wziąć udział zarówno uczestnicy zawodów jak i pozostali członkowie drużyn/gromad. Wszelkie zapytania proszę kierować do organizatorów. OSTATECZNA INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW!!! Opracował: hm. Marcin Różycki UWAGA ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ MATERACY I KOCY. DRUŻYNY I GROMADY CHCĄCE SKORZYSTAĆ Z MATERACY I KOCY MOGĄ NIEODPŁATNIE POBRAC JE WCZEŚNIEJ Z HUFCA PO UZGODNIENIU Z SZEFEM DOMU HARCERZA DH PHM ANDRZEJEM PAKOSZEM


Projekt oraz wykonanie strony: Advélo
© Copyright by ZHP Ruda Śląska | All rights reserved