Dla drużynowych

Uchwała  nr ……. z dnia ……………..  w sprawie algorytmu zatwierdzania i rozliczania biwaków rajdów, wycieczek oraz innych imprez drużyny, szczepu lub hufca.

Jeśli chcesz zatwierdzić biwak, rajd, wycieczkę lub inną imprezę należy:

1.    Pobrać ze strony hufca kartę biwaku,
2.    Wypełnić kartę zgodnie z rubrykami:
-    Jeśli masz problemy z częścią organizacyjną skontaktuj się z dh Michałem Mazurem,
-    Jeśli masz problemy z częścią finansową skontaktuj się z dh Justyną Folkert,
3.    Po wypełnieniu i skompletowaniu dokumentów najpóźniej na dwa tygodnie przed imprezą zatwierdź ją pod względem finansowym u dh Justyny, plan i program zatwierdź u dh Sylwii Kolonko, a następnie udaj się do dh Michała Mazura, aby zatwierdzić biwak. 


Drodzy Drużynowi pamiętajcie, że jeżeli organizujecie biwak w Domu Harcerza lub planujecie skorzystać ze sprzętu hufca skontaktujcie się nie później niż 7 dni przed imprezą z Szefem Domu Harcerza lub Kwatermistrzem. Pamiętajcie, aby po biwaku rozliczyć się ze Skarbnikiem Hufca i zdać pomieszczenia hufca Szefowi Domu Harcerza. 
Po biwaku pomieszczenia Domu Harcerza zostawiamy uprzątnięte i czyste.

Jeśli chcesz rozliczyć biwak, rajd, wycieczkę, inną imprezę lub zakup jakiś materiałów należy:

1. Przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, tzn.:
- dokumenty źródłowe, czyli faktury wystawione na poprawne dane:
ZHP Komenda Chorągwi Śląskiej 
Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej
Ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska
NIP: 6340195483
oraz zapłacone gotówką (faktury opłacone kartą nie będą przyjmowane)
- listę uczestników z podpisami, jeśli w trakcie imprezy zakupione zostały artykuły spożywcze
- listę odbioru nagród z podpisami, jeśli w trakcie imprezy zakupione zostały nagrody

2. Prawidłowo opisać faktury (jeśli masz wątpliwości skontaktuj się z dh Justyną Folkert)
W przypadku kupowania materiałów takich jak: chusty harcerskie, pierścienie, pagony, krzyże, poradniki, artykuły harcerskie, należy opisać je jako materiały zakupione na wyposażenie drużyny. 

Przykład opisu:
Kwota 224,53 złote została przeznaczona na zakup materiałów przeznaczonych na wyposażenie 25 Rudzkiej Drużyny Harcerskiej im. Obrońców Wieży Spadochronowej. 

W przypadku kupowania materiałów programowych tj. papieru, farb, markerów, bibuły itp. Artykuły te należy opisać jako materiały programowe wykorzystane podczas (nazwa) imprezy/ biwaku/ zbiórki drużyny.

Pod opisem podpisujemy się imieniem i nazwiskiem! Po otrzymaniu pieniędzy za fakturę podpisujemy się raz jeszcze na pieczątce kwotę otrzymałem.

3. Dostarczyć w. w. dokumenty do 14 dni do Skarbnika Hufca, ale nie później niż do 5 dnia nowego miesiąca.

 

REGULAMIN DOMU HARCERZA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO HUFCA RUDA ŚLĄSKA

 

  1. Przebywanie grup (biwaki, wycieczki, zbiórki, itp.) na terenie Domu Harcerza może nastąpić jedynie za zgodą Komendanta Hufca ZHP Ruda Śląska lub osoby przez niego wyznaczonej. 
  2. Grupą przebywającym na terenie Domu Harcerza obowiązkowo opiekuje się osoba pełnoletnia, która przejmuje na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy oraz powierzone mienie.
  3. Za porządek i dyscyplinę w trakcie trwania imprezy odpowiada opiekun grupy.
  4. Osoby biwakujące w Domu Harcerza obowiązkowo noszą obuwie zmienne z miękką i białą podeszwą.
  5. Na terenie Domu Harcerza obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych , zażywania innych środków odurzających oraz substancji działających podobnie.
  6. W Domu Harcerza obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, ogni sztucznych oraz innych środków pirotechnicznych.
  7. Na terenie Domu Harcerza obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00.
  8. Za szkody powstałe na terenie Domu Harcerza odpowiada opiekun grupy.
  9. Niezastosowanie się do wymogów regulaminu będzie skutkować zakazem korzystania z Domu Harcerza w przyszłości.
  10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Związku Harcerstwa Polskiego oraz przepisy prawa powszechnego. 

 

SZEF DOMU HARCERZA
pwd. Michał Psurek HO 

            

 


Projekt oraz wykonanie strony: Advélo
© Copyright by ZHP Ruda Śląska | All rights reserved