Kontakt


Komenda Hufca ZHP Ruda Śląska

Adres
ul. Szczęść Boże 4, 
41-700 Ruda Śląska
skr. pocztowa 40

Godziny otwarcia Biura Komendy Hufca
 
Poniedziałek 1000 - 1800
Wtorek  800 - 1400
Środa  800 - 1400
Czwartek 1200 - 1800


Konto bankowe:
Bank Śląski o/Ruda Śląska
27 1050 1331 1000 0010 0109 0859

Dane do faktury
Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Śląskiej
Komenda Hufca w Rudzie Śląskiej
ul. Szczęść Boże 4
41-700 Ruda Śląska

NIP: 634-019-54-83
REGON: 240572621

Biuro Hufca Ewa Waniek tel. 575 11 02 02
Komendant Hufca Marcin Różycki tel. 575 27 01 01
Z-ca komendanta ds. organizacyjnych Michał Mazur 575 45 03 03
kontakt@hufiecrudaslaska.plOSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ I OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ SERWISU:

hm. Marcin Różycki HR - Komendant
phm. Justyna Folkert HO - Skarbnik
pwd. Monika Grzyb HR - Rzecznik Prasowy

   


Projekt oraz wykonanie strony: Advélo
© Copyright by ZHP Ruda Śląska | All rights reserved